Επιλέξετε το πακέτο που θέλετε:

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 Ο ιστότοπος (site) ifind.com.cy, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης / μέλος των σελίδων του ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του ifind.com.cy μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. 

α) Παρέχει αληθείς, ακριβείς, και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το ifind.com.cy στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του. Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου ifind.com.cy δεν φέρουν καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

β) Διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, και έγκυρα. 

γ) Διατηρείται το  δικαίωμα διαγράφης όλων των προσωπικών σας στοιχείων από όλα τα αρχεία μας, με την αποστολή σχετικού email σε εμάς. 

δ) Διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία των καταχωρήσεων του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, και έγκυρα. 

ε) Οι δημιουργοί του παρόντος ιστότοπου δεν φέρουν καμία αστική ή ποινική ευθύνη για την ειλικρίνεια και ακρίβεια των δηλώσεων ή πληροφοριών καθώς και για την καταλληλόλητα, ασφάλεια και ποιότητα, υπηρεσιών και ενδεχομένως προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης/ επισκέπτης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν σχετικά με την έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών. 

στ) Έχετε διαβάσει  την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε μαζί της. 

η) Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου ifind.com.cy  δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και δεν εγγυώνται την προσβασιμότητα άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω links ή banners. Δεν ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από «ιούς» λόγω της πρόσβασής του στις ιστοσελίδες αυτές, ή από την επέμβαση hackers στην παρούσα ιστοσελίδα και την διασπορά ιών, ή άλλων σφαλμάτων από οποιαδήποτε αιτία.

θ) Απαγορεύονται καταχωρήσεις που το περιεχόμενο τους σχετίζεται με πορνογραφικό υλικό, όπλα, ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

ι) Η σελίδα ifind.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει και/ή ανανεώνει τους όρους χρήσης της, οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη ανακοίνωση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.