ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα iFind.com.cy, δεσμεύεται προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρεί για όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο (είτε με δωρεάν καταχώρηση, είτε με πληρωμένη καταχώρηση) και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ’) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Συλλέγουμε πληροφορίες των συνδρομητών μας με τους πιο κάτω τρόπους:

  • Κατά την εγγραφή του πελάτη

Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

– Ονοματεπώνυμο

– Εmail

– Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστόχωρου ifind.com.cy.

  • Κατά την δημιουργία μιας καταχώρησης στον κατάλογο.

Κατά την διαδικασία δημιουργίας μιας καταχώρησης, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο

– Εmail

– Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

– Διεύθυνση

– Επαρχία

– Ιστοσελίδα

– Φωτογραφίες

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:
Για την ενημέρωση της λήξης των συνδρομητικών υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου ενημέρωση των πελατών μας για πιθανές νέες μας υπηρεσίες.

3. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η ιστοσελίδα ifind.com.cy δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των δεδομένων σας.
Η ιστοσελίδα μας τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από εσάς προς εμάς.
H διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικών δεδομένων γίνεται για όσο διάστημα εξακολουθούν οι πελάτες μας παραμένουν συνδρομητές μας.

4. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχουντα μέλη μας σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

(ι) Δικαίωμα τροποποίησης / αλλαγής / διαγραφής. – Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους
(ii) Δικαίωμα Διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
(α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία;
(β) σε περίπτωση η επεξεργασία βασίζετε σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία; και
(γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
(iιι) Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
(ιv) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

5 Παραβιάσεις
Εάν το ifind.com.cy λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται / δημοσιεύεται στις σελίδες / υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή τόσο της πληροφορίας όσο και του αποστολέα της. 
Ταυτόχρονα το ifind.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει όσες πληροφορίες διατηρεί σύμφωνα με τον παρόν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

6. Πληρωμές / συναλλαγές
Στην περίπτωση που ο επισκέπτης / μέλος του ifind.com.cy χρησιμοποιήσει Πιστωτική Κάρτα για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του ifind.com.cy, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 
Τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας καθώς και το ονοματεπώνυμο του δεν αρχειοθετούνται από το ifind.com.cy και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. 
To ifind.com.cy δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικούς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

7. Στοιχεία Επικοινωνίας
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε και το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι διατηρείτε το δικαίωμα να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σημειώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώνουμε αναλόγως σχετικά με ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές.

8. Πολιτική για Cookies:

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο,η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

9. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

10. Ασφάλεια
Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση επίπεδου ασφαλείας με βάση το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

elGreek