Επιλέξετε το πακέτο που θέλετε:

Περιγραφή

Το cy-arch, το πρώτο κυπριακό ηλεκτρονικό περιοδικό με θέμα την ανασκόπηση της σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής, στοχεύει στη διερεύνηση, την προβολή και την αρχειοθέτηση αυτού του σημαντικού έργου. Η προβολή αξιόλογων αρχιτεκτονικών έργων που έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον κεντρικό άξονα του περιοδικού. Παράλληλα, παρουσιάζονται άρθρα και απόψεις από αρχιτέκτονες, ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες, που αφορούν τον κτιστό και άκτιστο χώρο, το αρχιτεκτονικό, αστικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι του νησιού μαζί με μελέτες των σημερινών φοιτητών και αυριανών αρχιτεκτόνων που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

 

Με αφορμή την ύφεση της οικονομίας και της οικοδομικής βιομηχανίας, οι συντελεστές του cy-arch δράττονται της ευκαιρίας για δημιουργία αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας πληροφοριών η οποία απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, φοιτητές αρχιτεκτονικής και άλλους ερευνητές του κλάδου, με σκοπό αφενός την ενδυνάμωση του λόγου και διαλόγου γύρω από την κυπριακή αρχιτεκτονική και πόλη, και αφετέρου τη συστηματική αρχειοθέτηση αυτού του υλικού για μελέτη και χρήση από τις νέες γενιές. Εν τέλει, κύριος στόχος του cy-arch είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας για την σύγχρονη κυπριακή αρχιτεκτονική.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Send message to moderator

Σχετικές καταχωρίσεις